Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Sawada Tsuna Yoshi

So sánh trùng biến hình , trùng giày và trùng roi

Huyền Tô
3 tháng 1 2018 lúc 18:59

Trùng biến hình là đại diện của lớp trùng chân giả còn trùng giày đại diện cho lớp trùng cỏ. - Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao tù còn trùng giày ở trong các váng cống rãnh. - Trùng biến hình luôn luôn thay đổi hình dạng còn trùng giày thì ko. - Cấu tạo của trùng biến hình rất đơn giản còn của trùng giày rất phức tạp. - Trùng biến hình di chuyển nhờ chân giả còn trùng giày di chuyển nhờ lông bơi. - Trùng biến hình lấy thức ăn nhờ chân giả còn trùng giày nhờ lông bơi đưa vào miệng. - Trùng biến hình tiêu hoá thức ăn nhờ dịch tiêu hoá còn trùng giày nhờ ko bào tiêu hoá và enzim. - Trùng biến hình bài tiết ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể còn trùng giày bài tiết qua lỗ thoát ở thành cơ thể. - Trùng biến hình sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi còn trùng giày thì có thêm 1 cách sinh sản nữa là sinh sản tiếp hợp. -

Bình luận (2)
Công chúa ánh dương
3 tháng 1 2018 lúc 19:00

I. Trùng biến hình:

1/Cấu tạo ngoài và di chuyển:

a)Cấu tạo:-Gồm một tế bào có:+Chất nguyên sinh lỏng, nhân.+Không bào tiêu hóa, không bào co bóp.b)Di chuyển:-Nhờ chân giả (do chất nguyên sinh dồn về một phía). 2/Dinh dưỡng:

-Tiêu hóa nội bào:+Khi một chân giả tiếpcận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...)+Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi+Haichân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh+Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa-Bài tiết: chất thừa dần đến không bào co bóp -> thải ra ngoài ở mọi vị trí trên cơ thể-Trao đổi qua màng không khí3/Sinh sản:-Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

II.Trùng roi xanh:

1)Dinh dưỡng:-Vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng.-Hô hấp qua màng cơ thể.-Bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bào co bóp.2)Sinh sản:-Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi.-Nhân nằm ở phía sau cơ thể sinh sản, nhân phân đôi trước, tiếp theo là chất nguyên sinh và các bào quan. Cơ thể phân đôi theo chiều dọc.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN