Đề kiểm tra học kì I - Đề 1

Thư Soobin

- Ai biết câu hỏi nào liên quan đến mấy cái này thì giúp mình với.. Help me!!

Những câu hỏi liên quan đến các thí nghiệm của Men-đen

Những câu hỏi liên quan đến phát sinh giao tử và thụ tinh

Thư Soobin
Thư Soobin 3 tháng 1 2018 lúc 1:27
Bình luận (0)
Ngọc Phụng Bùi Trần
Ngọc Phụng Bùi Trần 3 tháng 1 2018 lúc 10:31

Bạn cần câu hỏi lý thuyết hay bài tập?

Bình luận (1)
Nhã Yến
Nhã Yến 3 tháng 1 2018 lúc 13:02

* Những câu hỏi liên quan đến các thí nghiệm của Menden :

- Trong thí nghiệm lai 1 cặp tính trạng :

+ Câu 1: Nêu thí nghiệm lai 1 cặp tính trạng của Menden và giải thích kết quả thí nghiệm?

+ Câu 2: giải thích tại sao trong phép lai 1 cặp tính trạng của Menden, ở thế hệ F2 vừa có thể đồng hợp, vừa có dị hợp

+ Câu 3:Tại sao Menden thường tiến hành thí nghiệm trên loài đậu Hà Lan? Những định luật của Menden áp dụng trên các loài sinh vật khác được không? Tại sao?

.....

* Những câu hỏi liên quan đến phát sinh giao tử và thụ tinh :

+ Câu 1: nêu khái niệm và ý nghĩa của thụ tinh

+ Câu 2: sinh con trai hay con gái có phải do người vợ quyết định ko? Tại sao cấu trúc dân số có tỉ lệ nam:nữa xấp xỉ 1:1 ?

Bình luận (1)
Ngọc Phụng Bùi Trần
Ngọc Phụng Bùi Trần 3 tháng 1 2018 lúc 19:51

1. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng là gen trội hoàn toàn so với hạt xanh, hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Cho đậu hạt vàng trơn tự thụ phấn, hãy tìm kết quả tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F1. Biết rằng mỗi gen nằm trên 1 NST và quá trình giảm phân hình thành giao tử bình thường.

2. Cho A-Qủa tròn, a-Qủa dài, B-Qủa đỏ, b-Qủa xanh, D-Qủa ngọt, d-Qủa chua, các cặp gen phân li độc lập với nhau. Không cần lập bảng, hãy tìm số KG, TLKG, số KH, TLKH đời F1 của các phép lai sau:

a) P1: AaBbDd x aabbDd

b) P2: AaBbDd x AaBbdd

3. Một cá thể F1 lai với 2 cá thể khác:

-Với cá thể thứ nhất được thế hệ lai, trong đó có 6,25% KH cây thấp, hạt dài.

-Với cá thể thứ hai được thế hệ lai, trong đó có 12,5% KH cây thấp, hạt dài.

Cho biết mỗi gen nằm trên 1 NST qui định 1 tính trạng và đối lập với các tính trạng cây thấp, hạt dài là các tính trạng cây cao, hạt tròn. Hãy xác định qui luật di truyền và viết sơ đồ lai của 2 trường hợp nêu trên.

Bình luận (0)
Ngọc Phụng Bùi Trần
Ngọc Phụng Bùi Trần 3 tháng 1 2018 lúc 11:55

1.Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen bao gồm những điểm nào?

2.Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai?

3.Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

4.Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm về lai 2 cặp tính trạng của mình như thế nào?

5.Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Loading...