Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Nguyễn Hồng Nhung

các bạn giúp mk nha ...

câu 1

trình bày những công lao của các danh tướng nhà trần ??

phuong phuong
2 tháng 1 2018 lúc 19:55

Trần Quốc Tuấn:chỉ huy kháng chiến,sáng tác "binh thư yêu lược,hịch tướng sĩ", tiếp thêm y1chi1 cho quân dân bằng những câu nói nổi tiếng,đập tan ăm mưu xâm lược nước ta của quân mông nguyên,bảo vệ độc lập và lãnh thổ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN