Violympic toán 7

Nguyễn Trần Trúc Ly

Có ai có bài toán đố IQ,logic hay cái j kiểu như thế thì cmt cho tui xin mấy bài nha!

Thanks nhìu!

Tan Thuy Hoang
Trung tá -
1 tháng 1 2018 lúc 10:33

ĐỐ:

1 = 5

2 = 10

3 = 15

4 = 20

5 = ?

Bình luận (1)
Sawada Tsuna Yoshi
1 tháng 1 2018 lúc 10:38

Bạn A mượn tiền của bạn B 50 nghìn , bạn C 50 nghìn tổng cộng là 100 nghìn

Bạn A tiêu hết 97 nghìn còn lại 3 nghìn , bạn A trả bạn B 1 nghìn bạn C 1 nghìn còn bạn A giữ 1 nghìn

Bạn A thiếu bạn B ( 50-1=49), thiếu bạn C (50-1=49) , 49+49=98 nghìn , thêm 1 nghìn nữa là 99 nghìn

Vậy 1 nghìn còn thiếu đi đâu

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN