Ôn tập học kì I

Sawada Tsuna Yoshi

cho bảng số liệu

Tên nước eti-ô-pi-a ai cập tan-da-ni-a cộng hòa nam phi
tỉ lệ gia tăng tự nhiên

2,9 2,1 2,8 1,1

a) hãy vẽ biểu đồ cột

b) nhận xét

Ngọc Hnue
2 tháng 1 2018 lúc 19:16

Hỏi đáp Địa lý

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN