Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Gagent

Ai là người dẹp loạn 12 sứ quân

Nguyễn Lưu Vũ Quang
30 tháng 12 2017 lúc 19:07

Đinh Bộ Lĩnh

Bình luận (0)
Võ Trọng Lập
30 tháng 12 2017 lúc 20:20

Là Đinh Bộ Lĩnh

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Trọng
31 tháng 12 2017 lúc 10:44

Đinh Bộ Lĩnh

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN