nguyễn hương giang
6 tháng 4 2016 lúc 21:51

A=2011^2012-2011^2011= 2011^2011 * 2011 -2011^2011= 2011^2011  *(2011-1)= 2011^2011 *2010

B=2011^2013-2011^2012=2011^2012*2011- 2011^2012= 2011^2012 *(2011-1) = 2011^2012 *2010

vì 2011^2011*2010 < 2011^2012*2010 nên A<B

Bình luận (0)
bỏ mặc tất cả
6 tháng 4 2016 lúc 21:43

Ta có : 2011^2013 x M = (2010^2012 x 2011 + 2011^2013)^2013 > (2010^2013 + 2011^2013)^2013 = N x (2010^2013 + 2011^2013) Do đó: 2011^2013 x M > N x (2010^2013 + 2011^2013) <=> M > N x [(2010/2011)^2013 + 1] ==> M > N (điều phải chứng minh)

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Huy Phát
6 tháng 4 2016 lúc 21:48

A và B bằng nhau

Bình luận (0)
vinhgofm
6 tháng 4 2016 lúc 22:11

thanks các bạn nhé

Bình luận (0)
Bùi Hoàng Linh Chi
13 tháng 4 2017 lúc 20:00

Bạn Nguyễn Hươg Giang trả lời hat quá.....mình k cho bạn một cái nhé, cảm ơn bạn đã giúp mình làm bài này.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN