Chương IV. Lá

Hà Hà

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? Chức năng của mỗi phần là gì? 

tran pham thuy hang
9 tháng 12 2016 lúc 21:17

trong sgk đó bn

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thùy Trang
19 tháng 11 2017 lúc 20:33

Phiến lá cấu tạo bởi :

/Lớp tế bào biểu bì trong suốt,vách phía ngoài dày có chức năng bảo vệ .Trên biểu bì (chủ yếu ở mặt dưới lá) có nhiều lỗ khí giúp cho la`s t`r

Bình luận (0)
Ngoc Hommy
29 tháng 11 2017 lúc 21:13

Cấu tạo trong của phiến lá gồm 4 phần: biểu bì, lỗ khí, thịt lá và gân lá.

Biểu bì có chức năng là bảo vệ lá

Lỗ khí có chức năng là trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước

Thịt lá có chức năng là thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để tạo chất hữu cơ cho cây

Gân lá có chức năng là vận chuyển các chất

Mik nghĩ là đúng ^_^

Bình luận (0)
Gia Thái
2 tháng 12 2018 lúc 7:32

*Cấu tạo trong và chức năng của từng bộ phận của phiến lá :

1. Biểu bì

-Lớp tế bào biểu bì trong suốt, vách phía ngoài dày => Có chức năng bảo vệ lá

-Trên biểu bì (chủ yếu yếu ở mặt dưới lá) có nhiều lỗ khí => Giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước.

2. Thịt lá

-Các tế bào thịt lá có vách mỏng, chứa nhiều lục lạp

-Thịt lá gồm 2 lớp tế bào thực hiện 2 chức năng:

-Thu nhận ánh sáng

-Chứa và trao đổi khí để tạo chất hữu cơ cho cây

3. Gân lá

-Gân nằm xen giữa phần thịt lá

-Bao gồm: mạch gỗ và mạch rây

-Chức năng vận chuyển các chất.

Bình luận (0)
Vân3007
14 tháng 12 2019 lúc 21:41
Cấu tạo của phiến lá gồm 3 phần: biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá. Chức năng: Biểu bì: có chức năng bảo vệ và thực hiện trao đổi khí Thịt lá: có chức năng hấp thụ ánh sáng và tổng hợp chất hữu cơ Gân lá: có chức năng vận chuyển các chất
Bình luận (0)
☯❤☠❄✿ηhi☯nè☯❤☠❄✿
24 tháng 12 2020 lúc 21:12

Cấu tạo trong của phiến lá gổm 3 phần: biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá. * Biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi một lớp tế bào không màu trong suốt, xếp sít nhau; trên biểu bì có những lỗ khí, lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ớ bên trong phiến lá. Biểu bì có chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong. * Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Các tế bào thịt lá được chia thành nhiều lớp có cấu tạo và chức năng khác nhau. Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây. * Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, gồm các bó mạch gỗ và mạch rây. Các bó mạch của gân lá nối với các bó mạch của cành và thân có chức năng dẫn truyền các chất. 

thế thui ∅ω∅ ⚽☕❤☯☘

Bình luận (0)
Trương Khánh Hồng
5 tháng 6 2016 lúc 7:38

Cấu tạo trong của phiến lá gổm 3 phần: biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá.

* Biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi một lớp tế bào không màu trong suốt, xếp sít nhau; trên biểu bì có những lỗ khí, lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ớ bên trong phiến lá.

Biểu bì có chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong.

* Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Các tế bào thịt lá được chia thành nhiều lớp có cấu tạo và chức năng khác nhau.

Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây.

*   Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, gồm các bó mạch gỗ và mạch rây. Các bó mạch của gân lá nối với các bó mạch của cành và thân có chức năng dẫn truyền các chất.

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
5 tháng 6 2016 lúc 7:58

Trả lời:

Cấu tạo trong của phiến lá gổm 3 phần: biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá.

* Biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi một lớp tế bào không màu trong suốt, xếp sít nhau; trên biểu bì có những lỗ khí, lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ớ bên trong phiến lá.

Biểu bì có chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong.

* Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Các tế bào thịt lá được chia thành nhiều lớp có cấu tạo và chức năng khác nhau.

Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây.

*   Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, gồm các bó mạch gỗ và mạch rây. Các bó mạch của gân lá nối với các bó mạch của cành và thân có chức năng dẫn truyền các chất.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN