Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Quy Nguyen

Nêu các loại chi tiết máy mà em biết

Kerri Nguyễn
26 tháng 12 2017 lúc 22:34

Gồm 2 loại : - Chi tiết máy có công dụng chung: lò xo, đai ốc, bánh răng - Chi tiết máy có công dụng riêng:khung xe đạp, kim máy khâu, trục khuỷu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN