Thu Trang Trần
5 tháng 4 2016 lúc 11:41

Cạnh hình vuông là:

80:4=20 ( cm )

Đáp số: 20cm

Bình luận (0)
Trần Thị Yến Nhi
5 tháng 4 2016 lúc 11:37

Cạnh hình vuông là :

80 : 4 = 20 ( cm )

Đ / S : 20 cm

Ai tk mk mk tk lại

Bình luận (0)
Lê Nho Khoa
5 tháng 4 2016 lúc 11:38

Cạnh hình vuong là:

80:4=20(cm)

Đáp số:20 cm

Bình luận (0)
TFBoys_Thúy Vân
5 tháng 4 2016 lúc 11:39

Cạnh của hình vuông đó là 80:4=20 cm

                                        ĐS 20 cm

Bình luận (0)
Trần Minh Lộc
5 tháng 4 2016 lúc 11:39

cạnh:80:4=20(cm)

Bình luận (0)
Ừ_Tôi_Vô_Cảm_Đấy_Thì_Sao
5 tháng 4 2016 lúc 11:39

cạnh của hình vuông là : 

80 : 4 = 20 ( cm ) 

đáp số : 20 cm

Bình luận (0)
Trần Thanh Phương
5 tháng 4 2016 lúc 11:40

Cạnh của hình vuông là:

       80:4=20(cm)

            Đáp số:20 cm

ai k mình mình k lại

Bình luận (0)
Facebook
5 tháng 4 2016 lúc 11:40

canh hình vuông là 

80:4=20

Bình luận (0)
Trần Minh Lộc
5 tháng 4 2016 lúc 11:41

cạnh hình vuông:80:4=20(cm)

Bình luận (0)
Trần Thị Yến Nhi
5 tháng 4 2016 lúc 11:42

Canh hình vuông đó là :

80 : 4 = 20 cm

Đ / S ; 20 cm

Ai tk mk mk tk lại

Bình luận (0)
Cự Giải Đáng Yêu
5 tháng 4 2016 lúc 11:44

Cạnh hình vuông là :

       80 : 4 = 29 ( cm )

             Đáp số : 20 cm

k mình nhé

Bình luận (0)
hAtaKe KakaShi
5 tháng 4 2016 lúc 11:52

Cạnh hình vuông là:80:4=20

Bình luận (0)
Cô Học Trò Đáng Yêu
5 tháng 4 2016 lúc 12:15

vì chu vi = cạnh x 4 nên cạnh bằng chu vi : 4 và cạnh là : 80 : 4 = 20 

                          Đáp số : 20

Bình luận (0)
My Khởi Trần
5 tháng 4 2016 lúc 12:16

cạnh hình vuông là:

80:2=40cm

Đáp số;40cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN