Câu hỏi của phynit - Giáo dục công dân lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

KỶ LUẬT

Tối nay, khi duyệt bài, thầy rất buồn khi phát hiện Trần Hoàng NghĩaPhạm Hoàng Giang đã câu kết với nhau để gian lận điểm GP. Bằng chứng: Ở đây, đây nữa, và rất nhiều post khác. Đây là hành vi không thể chấp nhận được, nhất là đối với học sinh các em.

Do vậy, thầy đã trừ hết điểm GP trong tháng của hai bạn, đồng thời hủy bỏ vai trò Cộng tác viên của Phạm Hoàng Giang.

Một lần nữa thầy muốn nhắn nhủ các em hãy trung thực khi tham gia cộng đồng hoc24. Mọi hành vi gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

    190 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.