Câu hỏi của Vũ Nguyễn Gia Hiển - Vật lý lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. vị trí của trục quay Δ.        
  2.  B. khối lượng của vật.
  3. C. vận tốc góc (tốc độ góc) của vật.  
  4. D. kích thước và hình dạng của vật.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.