Bài 29 : Ôn tập chương V và VI

MonKey D. Luffy

Xã hội thời Lý gồm những giai cấp ,tầng lớp nào?

Đời sống của các giai cấp, tầng lớp đó

Tô Minh Ánh
Tô Minh Ánh 24 tháng 12 2017 lúc 16:50

Xã hội thời íy gồm 2 giai cấp: Giai cấp thống trị và bị trị.

- Giai cấp thống trị gồm: Vua, quan, địa chủ

Đời sống: có cuộc sống sung sướng, giàu sang

- Giai cấp bị trị gồm: nông dân, thợ thủ công, nô tì

Đời sống: nghèo khó, khổ cực

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN