Người Con Của Rồng
3 tháng 4 2016 lúc 18:59

6cm 10cm 8cm A B C

Diện tích tam giác ABC nếu lấy đáy là AC và chiều cao AB là:

    8 x 6 : 2 = 24 ( cm2 )

Chiều cao hạ từ A xuống đáy BC là:

    24 x 2 : 5 = 9,6 ( cm )

        Đ/s: 9,6cm

Bình luận (0)
Nhóm 5S online
3 tháng 4 2016 lúc 19:12

Chiều cao hạ từ a xuống đáy bc là

6*8/10=4,8[cm]

Đ/S 4,8cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN