Nguyễn Bạch Gia Chí
3 tháng 4 2016 lúc 8:05

Hiệu số phần bằng nhau là

4-1=3( phần )

Số bé là

45:3x1=15

ĐS: 15

Bình luận (0)
HKT_Nguyễn Đắc Phúc An
3 tháng 4 2016 lúc 8:04

số bé là

45:[4-1]=15

đ/s:15

Bình luận (0)
Nhok Lạc Lối
3 tháng 4 2016 lúc 8:04

15 k nha

Bình luận (0)
Hồng Nhung Love Stella Solaria
3 tháng 4 2016 lúc 8:05

tỉ số là:\(\frac{4}{1}\)

tổng số phần bằng nhau là:

4+1=5(phần)

số bé là:

45:5x1=9

đáp số:9

k cho mk nha bạn

Bình luận (0)
Công chúa đáng yêu
3 tháng 4 2016 lúc 8:06

Hiệu 3 phần=45

Suy ra 1p=15 hay số bé

Đáp số:15

Bình luận (0)
Hồng Nhung Love Stella Solaria
3 tháng 4 2016 lúc 8:07

mk nhầm bạn ơi 

hiệu số phần bằng nhau là:

4-1=3(phần)

số bé là:

45:3x1=15

đáp số:15

Bình luận (0)
Bastkoo
3 tháng 4 2016 lúc 8:07

số lớn : |---|---|---|---|

số bé  : |---|   45

hiệu số phần bằng nhau :

4 - 1 = 3 ( phần )

số bé trong hai số là :

45 : 3 x 1 = 15

đáp số : 15

Bình luận (0)
Bastkoo
3 tháng 4 2016 lúc 8:07

số lớn : |---|---|---|---|

số bé  : |---|   45

hiệu số phần bằng nhau :

4 - 1 = 3 ( phần )

số bé trong hai số là :

45 : 3 x 1 = 15

đáp số : 15

Bình luận (0)
Bastkoo
3 tháng 4 2016 lúc 8:07

số lớn : |---|---|---|---|

số bé  : |---|   45

hiệu số phần bằng nhau :

4 - 1 = 3 ( phần )

số bé trong hai số là :

45 : 3 x 1 = 15

đáp số : 15

Bình luận (0)
soong jong ki
3 tháng 4 2016 lúc 8:35

số bé = 15

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Hiệu của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Số bé là 45. Tìm số lớn

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN