Kiều Đông Du

Từ địa y, người ta có thể sản xuất ra chế phẩm nào sau đây ?

A. Rượu

B. Phẩm nhuộm

C. Nước hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 8 2019 lúc 15:27

Đáp án D

Địa y còn được dùng để chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm và làm thuốc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Từ địa y, người ta có thể sản xuất ra chế phẩm nào sau đây ?

A. Rượu

B. Phẩm nhuộm

C. Nước hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra

Kiều Đông Du

Từ địa y, người ta có thể sản xuất ra chế phẩm nào sau đây ?

A. Rượu

B. Phẩm nhuộm

C. Nước hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra

Kiều Đông Du

Em hãy nối ý ở cột A với ý của cột Bb sao cho phù hợp

 
Công dụng (A) Công dụng (B)
1. phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ a. một số nấm men
2. sản xuất rượu, bia, chế biến một số thực phẩm, làm mem nở bột mì b. mốc xanh, nấm linh chi
3. làm thức ăn c. các nấm hiển vi trong đất
4. làm thuốc d. men bia, các nấm mũ như nấm hương, nấm rơm, nấm sò, nấm gan bò, mộc nhĩ

Kiều Đông Du

Để bảo quản thực phẩm trước sự tấn công của vi khuẩn hoại sinh, chúng ta có thể áp dụng phương pháp nào sau đây ?

A. Ướp lạnh

B. Sấy khô

C. Ướp muối

D. Tất cả các phương án đưa ra

Kiều Đông Du

Để bảo quản thực phẩm trước sự tấn công của vi khuẩn hoại sinh, chúng ta có thể áp dụng phương pháp nào sau đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Sấy khô

C. Ướp muối

D. Ướp lạnh

Kiều Đông Du

Để bảo quản thực phẩm trước sự tấn công của vi khuẩn hoại sinh, chúng ta có thể áp dụng phương pháp nào sau đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Sấy khô

C. Ướp muối

D. Ướp lạnh

Kiều Đông Du

Trả lời các câu hỏi sau:

- Khí oxi do cây xanh thải ra trong quá trình quang hợp cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?

- Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thải ra khí cacbonic vào không khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất này trong không khí nhìn chung không tăng?

- Các chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh chế tạo ra đã được sinh vật nào sử dụng?

- Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp cung cấp cho đời sống con người?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN