Bài 9: Bản vẽ chi tiết

Tôi là ai?

1) Xem hình vẽ và vẽ hình chiếu đứng, bằng , cạnh .


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN