Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng, vật sáng

hà anh chanel

chieu tia toi FI như hình vẽ

a) vẽ tia phản xạ IR

b) tính góc tới và góc phản xạ

nêu định luật truyền thẳng của ánh sáng

phuong phuong
19 tháng 12 2017 lúc 21:05

tia tới đã được chỉ định là SI nha bạn

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Xuân Nhã Thi

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN