Dao động cơ học

Thanh Trúc Huỳnh

Khi nghe người nhạc sĩ chơi đàn , âm phát lúc to, lúc nhỏ, lúc âm cao, lúc âm thấp thì có liên quan gì đến đại lượng vật lý đã học? Cho biết đơn vị các đại lượng đó


Các câu hỏi tương tự
Thiên Tỉ ca ca

Câu 1:

2 gương phẳng G1 và G2 tạo với nhau 1 góc =150 độ. Chiếu 1 chùm tia sáng hẹp SI tới G1 thu đc tia phản xạ hướng IJ .Để tia IJ // G2 thì góc tới gương G1 có giá trị =

a. 45 độ b. 75 c. 60 d.30

Câu 2 :

Ta nhìn thấy ảnh của vật trong gương phẳng vì :

a. mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật

b.có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật

c. có ánh sáng truyền từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta

d. có ánh sáng truyền từ vật đến gương và phản xạ đến mắt ta

Câu 3 :

Chiếu 1 tia sáng tới hợp vs gương phẳng 1 góc 35 độ , thu được 1 tia phản xạ hướng thẳng đứng lên trên .Khi đó , góc hợp bở giữa mặt gương và phương thẳng đứng =

a. 35 độ b. 17,5 c.70 d.55

Câu 4:

Khi đi lại gần khán đài biểu diễn nhạc thì tiếng nhạc sẽ :

a càng to b.càng kéo dài c.có tần số càng giảm d. có vận tốc càng giảm

Câu 5 :

Ta có thể nghe thấy tiengs vang khi

a. âm phản xạ gặp vật cản

b. âm phản xạ đến tai trước âm phát ra

c. âm phát ra đến tai trước âm phản xạ

d.âm phát ra và âm phản xạ đến tai ta cùng 1 lúc

Câu 6:

2 gương phẳng G1 và G2 đặt // với nhau, hướng mặt phản xạ vào nnhau.Giữa 2 gương đặt 1 ngọn nến , biết khoảng cách giữa 2 ảnh thứ 1 của 2 gương là 15 cm .Khoảng cách 2 gương là:

a. 15 cm b.30 c.25 d.7,5

Câu 7 : Một điểm sáng S cách đều 2 gương phẳng hợp với nhau 1 góc 45 độ .Để tia sáng xuất phát từ S tới gương và sau khi phản xạ lần lượt trên 2 gương sẽ quay ngược trở lại S theo đường cũ thì góc phản xạ trên gương thứ 1 bằng :

a. 60 độ b.0 c.90 d.45

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN