Câu hỏi của Yến Nga Nguyễn - Hóa học lớp 11

Mình đang gặp khó khăn với bài tập này, mong mọi người ai biết hướng dẫn với:

 X là một anđehit không no mạch hở. Đốt cháy 0,1 mol X, sản phẩm cháy được cho vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1%, thu được  x gam kết tủa. Đốt cháy 0,15 mol X , sản phẩm cháy được cho vào một dung dịch chứa y mol Ca(OH)2, sau hấp thụ thu được 2,5a gam kết tủa. Mặt khác đốt cháy 0,2 mol X, sản phẩm cháy được cho vào một dung dịch chứa y mol Ca(OH)2, sau hấp thụ thu được a gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị tương ứng của x và y là

A. 29,55 và 0,35        B.19,7 và 0,5                       C.39,4 và 0,45                      D.19,7 và 0,35

Trích câu 49, đề thi thử trường chuyên Biên Hòa - Hà Nam.

Cảm ơn mọi người nhé!

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.