Bui Thang
13 tháng 3 2016 lúc 16:18

kết quả là 1/12

vi 1/3 * 1/4 = 12

Bình luận (0)
Vũ Tiến Thành
9 tháng 3 2017 lúc 19:37

180m2

Bình luận (0)
Vương Kiều Anh
11 tháng 3 2018 lúc 21:55

1/3x1/4=1/12

Bình luận (0)
Cô bé thông  minh
11 tháng 5 2018 lúc 14:56

coi cả 3 loại cay dc trông la 1 phan

dien h trong hoa thuoc duoc chiem

1-(1/3+1/4)=5/12(dienhvuon nha lan)

dien h vuon nha lan là

15:5/12=36m2

Bình luận (0)
pham_duc_lam
11 tháng 5 2018 lúc 15:41

= 1/12

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Huyền
13 tháng 5 2018 lúc 17:58

36m vuông

Bình luận (0)
phan quynh huong
13 tháng 5 2018 lúc 18:34

Phân số chỉ diện tích trồng hoa thược dược là:

           1-1/3-1/4=5/12(diện tích vườn)

Diện tích vườn nhà Lan là:

           15:5/12=36(mét vuông)

                        Đáp số: 36 mét vuông. 

Bình luận (0)
Mai Tiến Dũng
29 tháng 5 2020 lúc 19:07

36 mét vuông

Bình luận (0)
Trinh Trinh
29 tháng 5 2020 lúc 19:17

Đáp án : 36 m2

Bình luận (0)
Heh
29 tháng 5 2020 lúc 19:21

Phân số chỉ  diện tích trồng hoa thược dược là;

\(1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{5}{12}\)(diện tích vườn)

Diện tích khu vườn nhà Lan là:

\(15\div\frac{5}{12}=36\left(m^2\right)\)

ĐS:.....

@Moon

Bình luận (0)

Phân số chỉ số hoa thược dược là :

1 - 1/3 - 1/4 = 5/12 ( diện tích vườn )

Diện tích vườn nhà Lan là:

15 : 5/12 = 36 ( m2 )

Đáp số  : 36 m2

Hok tốt ^^

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN