Ôn tập: Phân thức đại số

Đinh Thị Ngọc Anh

Xác định a,b,c sao cho:

\(\dfrac{1}{\left(x-1\right)\left(x^2-x-1\right)}\)viết thành \(\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{bx+c}{x^2-x+1}\)

Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh 17 tháng 12 2017 lúc 11:01

Ta có :

\(\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{bx+x}{x^2-x+1}=\dfrac{ax^2-ax+a+bx^2-bx+x^2-x}{\left(x-1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)

= \(\dfrac{x^2\left(a+b+1\right)-x\left(a+b+1\right)+a}{\left(x-1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)

Đồng nhất hai vế , ta có :

\(x^2\left(a+b+1\right)-x\left(a+b+1\right)+a=1\)

Suy ra :

* a + b +1 = 0 => 2 + b = 0 => b = - 2

* a = 1

Vậy,....

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN