Chương II- Âm học

Không Thông Tin

tai ta có thể nghe âm có tần số khoảng bao nhiêu?

Soda Energy Full
16 tháng 12 2017 lúc 20:01

banhKhoảng từ 20Hz đến 20000 Hz

Khoảng thôi nha, nhiều người có khả năng đặc biệt!!!!

Bình luận (1)
songohan6
16 tháng 12 2017 lúc 20:06

từ khoảng 20dB đến 120dB

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Thảo Nguyên
16 tháng 12 2017 lúc 20:35

20Hz đến 20000Hz đó bạnwinkyes

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Thảo Nguyên
16 tháng 12 2017 lúc 20:37
Khoảng 23.200 kết quả (0,57 giây) Bạn có thể xem tại : Nghe âm thanh kéo dài từ tần số 20Hz đến 20kHz - YouTube
Bình luận (0)
ngọc thảo
16 tháng 12 2017 lúc 21:16

khoảng từ 20hz=> 20000hz

Bình luận (1)
Nguyễn Khánh Huyền
16 tháng 12 2017 lúc 21:18

Tai ta có thể nghe âm có tần số khoảng từ 20Hz đến 20000Hz

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN