Chương II- Âm học

Không Thông Tin

tai ta có thể nghe âm có tần số khoảng bao nhiêu?

Soda Energy Full
Soda Energy Full 16 tháng 12 2017 lúc 20:01

banhKhoảng từ 20Hz đến 20000 Hz

Khoảng thôi nha, nhiều người có khả năng đặc biệt!!!!

Bình luận (1)
songohan6
songohan6 16 tháng 12 2017 lúc 20:06

từ khoảng 20dB đến 120dB

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Thảo Nguyên
Nguyễn Lê Thảo Nguyên 16 tháng 12 2017 lúc 20:35

20Hz đến 20000Hz đó bạnwinkyes

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Thảo Nguyên
Nguyễn Lê Thảo Nguyên 16 tháng 12 2017 lúc 20:37
Khoảng 23.200 kết quả (0,57 giây) Bạn có thể xem tại : Nghe âm thanh kéo dài từ tần số 20Hz đến 20kHz - YouTube
Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 16 tháng 12 2017 lúc 21:16

khoảng từ 20hz=> 20000hz

Bình luận (1)
Nguyễn Khánh Huyền
Nguyễn Khánh Huyền 16 tháng 12 2017 lúc 21:18

Tai ta có thể nghe âm có tần số khoảng từ 20Hz đến 20000Hz

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...