Chọn giống dựa trên nguồn Biến dị tổ hợp

Nguyễn Minh Hằng

Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là :

Trương Khánh Hồng
Trương Khánh Hồng 31 tháng 5 2016 lúc 21:44

B nha 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN