Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Hứa Ngọc Minh Thảo

Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết việc bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng, mình không làm việc đó nên không chịu trách nhiệm.

Theo em, bố mẹ Lâm xử sự như vậy có đúng không? Vì sao?

meo con
meo con 16 tháng 12 2017 lúc 16:10

-Bố mẹ Lâm cư xử như vậy là không đúng vì cha mẹ phải có trách nghiệm về hành vi của con, phải bồi thường thiệt hại do con gây ra cho người khác.

- Lâm vi phạm luật giao thông.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN