Hoàng Đức Long

Một chiếc cân có GHĐ và ĐCNN là 5kg – 1g. Mỗi phép cân có thể sai:

A. 100g

B. 1g

C. 10g

D. 1,0g

Vũ Thành Nam
18 tháng 2 2017 lúc 8:39

Cân có ĐCNN là 1g là giá trị nhỏ nhất cân đo được (khoảng cách giữa hai vạch liên tiếp trên cân) vậy mỗi phép cân có thể sai 1g

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một chiếc cân có GHĐ và ĐCNN là 5kg – 10g. Mỗi phép cân có thể sai:

A. 100g

B. 1g

C. 10g

D. 1,01g

Hoàng Đức Long

Cân ở hình 5.3. có GHĐ và ĐCNN là:

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

A. 5kg và 0,5kg

B. 50kg và 5kg

C. 5kg và 0,05kg

D. 5kg và 0,1kg

Hoàng Đức Long

Một cân Robecvan có hộp cân gồm 12 quả cân sau: 1g, 2g, 2g, 5g, 10g, 20g, 20g, 50g, 100g, 200g, 200g, 500g. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cân là:

A. GHĐ: 500g; ĐCNN: 10g

B. GHĐ: 500g; ĐCNN: 2g

C. GHĐ: 1110g; ĐCNN: 1g

D. GHĐ: 1000g; ĐCNN: 2g

Hoàng Đức Long

Một cân Rôbécvan có đòn cân phụ được vẽ như hình 5.2.

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

ĐCNN của cân này là:

A. 1g

B. 0,1g

C. 5g

D. 0,2g

Hoàng Đức Long

Để cân một vật có khối lượng 750g với hộp cân gồm 12 quả cân sau: 1g, 2g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 200g, 500g thì người ta dùng các nhóm quả cân nào sau đây?

A. 500g, 200g, 50g, 20g, 20g, 10g

B. 500g, 200g, 100g, 50g

C. 500g, 100g, 100g, 50g

D. 500g, 100g, 50g, 10g

Hoàng Đức Long

Để cân một vật có khối lượng 850g với hộp cân gồm 12 quả cân sau: 1g, 2g, 2g, 5g, 10g, 20g, 20g, 50g, 100g, 200g, 200g, 500g thì người ta dùng các nhóm quả cân nào sau đây?

A. 500g, 200g, 50g, 20g, 20g, 10g

B. 500g, 200g, 100g, 50g

C. 500g, 100g, 100g, 50g

D. 500g, 100g, 50g, 10g

Hoàng Đức Long

Khi bàn về cấu tạo của cân Rô-béc-van. Ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu:

Bình: Cân Rô-béc-van không có GHĐ cũng như không có ĐCNN

Lan: Quả cân lớn nhất trong hộp quả cân là GHĐ và quả cân nhỏ nhất trong hộp là ĐCNN

Chi: Theo mình, tổng khối lượng của các quả cân mới là GHĐ của cân và ĐCNN là quả cân nhỏ nhất trong hộp.

A. Chỉ có Bình đúng

B. Chỉ có Lan đúng

C. Chỉ có Chi đúng

D. Cả ba bạn cùng sai

Hoàng Đức Long

Một bàn học có chiều dài khoảng 1m. Dùng thước nào sau đây có thể đo chính xác nhất độ dài của bàn?

A. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1mm

B. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 5cm

C. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm

D. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN