Bài 8: Thiết kế bản vẽ kĩ thuật

Ngọc Hiếu

Vẽ giá sách hoặc hộp bút và hộp đựng đồ dùng học tập.


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN