ST
28 tháng 3 2016 lúc 12:12

a. số thú 5 là:

87 x 5 - 87 x 4 = 87

b. số lớn là:

100 : (4+1) x 4 = 80

c. cạnh hình vuông là:

36 = 6x6

chu vi hình vuông là:

6 x 4 = 24m

Bình luận (0)
SKT_ Lạnh _ Lùng
28 tháng 3 2016 lúc 12:16

a. số thư 5 là:

87 x 5 - 87 x 4 = 87

b. số lớn là:

100 : (4+1) x 4 = 80

c. cạnh hình vuông là:

36 = 6x6

chu vi hình vuông là:

6 x 4 = 24m

Bình luận (0)
Cô Bé Yêu Đời
28 tháng 3 2016 lúc 12:17

mik ko hiểu đề bài câu a

Bình luận (0)
SKT_ Lạnh _ Lùng
28 tháng 3 2016 lúc 12:18

Tuổi có hiện nay là: 

49:7x2=14 ( tuoi)

tuổi còn 2 năm nữa là: 

14+2=16 ( tuoi)

Đáp số: 16 tuổi nha bạn !!!

Bình luận (0)
Cô Bé Yêu Đời
28 tháng 3 2016 lúc 12:19

c,                                                          Bài giải

                   vì diện tích của hình vuông là 36 cm2 thì cạnh của hình vuông sẽ bằng 6cm

                                    chu vi hình vuông là:

                                            6 x 4 = 24(cm)

                                                           đáp số: 24cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyen bao huy

1.Trung bình cộng của hai số bằng 72. Nếu thêm số thứ ba nữa thì trung bình cộng của ba số là 61. Tính số thứ ba.Trả lời: Số thứ ba là 

2.Tìm số có 4 chữ số a02b  biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.Trả lời: Số đó là .

3.Tổng của 2 số lẻ bằng 200. Tìm số bé biết giữa chúng có 8 số lẻ khác.Trả lời: Số bé là 

4.Một số tự nhiên chia cho 38 được thương là 75 và số dư là số dư lớn nhất có thể.Nếu lấy số đó chia cho 46 thì được số dư bằng bao nhiêu? Trả lời:Số dư là 

5.Một số tự nhiên chia cho 45 thì được thương là 36 và dư 25. Nếu lấy số đó chia cho 27 thì được số dư bằng bao nhiêu?Trả lời: Số dư là 

6.Trong tất cả các hình vuông, hình chữ nhật có diện tích bằng 144cm2. Thì hình có chu vi bé nhất có chu vi bằng cm.

7.Tính diện tích một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 335cm2. Trả lời: Diện tích hình vuông đó là ......cm2.

8.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 240m được ngăn thành 2 mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông để trồng hoa, một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng để trồng rau. Tính diện tích hình chữ nhật banđầu.Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là .....m2

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN