Wingless Angel
28 tháng 3 2016 lúc 12:02

1250 : 2 = 625m/p = 37,5 km/giờ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.

Pham Trong Bach

Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN