Hoàng Gia Bảo

Hạn chế của vị trí địa lí nước ta là

A. Nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, hạn hán.

B. Nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương.

C. Khí hậu khắc nhiệt, khô hạn.

D. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần.

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 11 2019 lúc 11:00

Đáp án A

Nước ta nằm trong vùng có nhiều thiên tai như bão (các cơn bão nhiệt đới), lũ, hạn hán thường xảy ra hằng năm nên cần có các biện pháp phòng chống tích cực và chủ động.

=> Đây là khó khăn/ hạn chế của vị trí địa lí nước ta

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nước ta nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Tín phong và gió mùa châu Á, nên

A. khí hậu có hai mùa rõ rệt.

B. chan hoà ánh nắng

C. nền nhiệt độ cao.

D. thảm thực vật đa dạng.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ảnh hưởng của các hạn chế tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?

1.     Chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán.

2.     Tài nguyên thiên nhiên không thật phong phú.

3.     Một số loại tài nguyên như đất, nước trên mặt bị xuống cấp.

4.     Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão?

A. Tây Nguyên.


 

B. Nam Trung Bộ.

C. Tây Bắc Bộ.


 

D. Bắc Trung Bộ.

Hoàng Gia Bảo

Nước ta có vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, trong khu vực ảnh hưởng của chế độ gió Mậu dịch và gió mùa châu Á nên:

A. khí hậu có hai mùa rõ rệt.

B. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.

C. thảm thực vật bốn mùa xanh tốt.

D. có nhiều tài nguyên khoáng sản.

Hoàng Gia Bảo

Nước ta có vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, trong khu vực ảnh hưởng của chế độ gió Mậu dịch và gió mùa châu Á nên

A. khí hậu có hai mùa rõ rệt

B. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá

C. thảm thực vật bốn mùa xanh tốt

D. có nhiều tài nguyên khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió Tây khô nóng?

A. Tây Nguyên

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Trung du miền núi Bắc Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió Tây khô nóng?

A. Tây Nguyên.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Trung du miền núi Bắc Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, đâu là vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đông Nam Bộ

D. Bắc Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, đâu là vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện của vị trí địa lí để Bắc Trung Bộ phát triển nền kinh tế mở?

1.     Có một số cảng là lối thông ra biển của Lào và Đông Bắc Thái Lan.

2.     Có một số tuyến đường bộ hướng đông - tây mở mối giao lưu với nước bạn.

3.     Liền kề và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của vùng Đồng bằng sông Hồng.

4.     Nằm trên các tuyến đường giao thông nối với hai đầu đất nước.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN