Phan Văn Hiếu
27 tháng 3 2016 lúc 13:39

vi be song song voi ad

ma ad vuong goc voi bc ( cho nay minh lam hoi tat)

vay vay be vuong goc voi bc ma goc EBA+ ABD = EBD = 90O

VAY EBA = 600

  VAy eba =eab=600(cho nay ban phai tinh goc eab bang tc 2 goc ke bu)

vây tam gia abe deu

b(co 3 goc moi goc bang 90;60;30do ban tu giai dua vao tc canh doi dien voi goc lon hon)

t i c k nha 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN