Quy luật phân li

Nguyễn Minh Hằng

Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 có sự phân tính chiếm:  

Trương Khánh Hồng
Trương Khánh Hồng 31 tháng 5 2016 lúc 5:41

D.2/3

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
Đỗ Nguyễn Như Bình 31 tháng 5 2016 lúc 9:35

D nha các bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN