ZaZa
Thắng Nguyễn
26 tháng 3 2016 lúc 20:34

TH1 :2x-3=0

=>2x=3

=>x\(\frac{3}{2}\)

TH2: 6-2x=0

=>2x=6

=>x=3

Bình luận (0)

em moi hoc lop 5 thoi nen thong cam nhe  tri nhan bao 

 
Bình luận (0)
TFBOYS_TDT_21911999
26 tháng 3 2016 lúc 20:36
Vì (2x-3)(6-2x)= 0 => 2x-3=0 hoặc 6-2x=0 +> 2x-3=0 =) 2x= 3 =) x = 3/2 +> 6-3x=0 =) 3x = 6 =) x = 2 Vậy x= 3/2 hoặc x= 2
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
No Name

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN