Bài 9: Bản vẽ chi tiết

Người thích nghịch 2

7, Nêu dấu hiệu nhận biết chi tiết máy nêu 2 ví dụ về nhóm chi tiết có công dụng chung và ví dụ về nhóm chi tiết có công dụng riêng ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN