Đa dạng sinh học

Lê Đức Mạnh

Em hãy thực hiện một khảo sát về sự đa dạng của số lượng là chét một vài loại cây có lá kép gồm có nhiều lá chét em hãy chọn sát sự đa dạng về số lượng gái chét có trong mỗi chiếc lá

bùi thịnh vương
bùi thịnh vương 18 tháng 12 2017 lúc 21:58

tự đi mà làm

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 28 tháng 1 2018 lúc 21:32

lá chét là lá gì vậy bạn

Bình luận (1)
monsta x
monsta x 30 tháng 1 2018 lúc 20:07

cho mình hỏi là chét là lá gì zậy bạ

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ngân Kim Ngô

Em hãy thực hiện một khảo sát về sự đa dạng của số lượng lá chét

a, Thu thập ít nhất 20 chiếc lá từ một cây ( giúp mình lấy 1 số ví dụ về cây có lá chét với!!!)

b, Đếm số lượng lá chét trên mỗi lá và viết kết quả, ví dụ: 11, 15, 12, 13,...

c, Khi em đã ghi lại được số lượng lá chét của mỗi lá, bây giờ hãy đếm số lượng lá có số lá chét đó và ghi lại vào bảng sau:( Câu này mình ko hiểu đề bài cho lắm, ai hiểu phân tích giúp mình nhé)

Số lượng lá chét(mấy số này chỉ là ví dụ thôi nhé) 11 12 13 14 15
Số lượng lá

Chính vì mình ko hiểu đề nên mình nghĩ mãi ko ra, bn nào học rồi gợi ý giúp mình với, hứa sẽ tick mà !!!Em hãy thực hiện một khảo sát về sự đa dạng của số lượng lá chét

a, Thu thập ít nhất 20 chiếc lá từ một cây ( giúp mình lấy 1 số ví dụ về cây có lá chét với!!!)

b, Đếm số lượng lá chét trên mỗi lá và viết kết quả, ví dụ: 11, 15, 12, 13,...

c, Khi em đã ghi lại được số lượng lá chét của mỗi lá, bây giờ hãy đếm số lượng lá có số lá chét đó và ghi lại vào bảng sau:( Câu này mình ko hiểu đề bài cho lắm, ai hiểu phân tích giúp mình nhé)

Số lượng lá chét(mấy số này chỉ là ví dụ thôi nhé) 11 12 13 14 15
Số lượng lá

Chính vì mình ko hiểu đề nên mình nghĩ mãi ko ra, bn nào học rồi gợi ý giúp mình với, hứa sẽ tick mà !!!

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN