Trà My
25 tháng 3 2016 lúc 9:52

mk thấy đề cứ thiếu thiếu sao ấy bn, mk phân tích ra nó đc như thế này:

\(A=\frac{1}{1x2}+\frac{1}{3x4}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{9x10}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

đến chỗ này thì tịt, hichic

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN