Điều hòa hoạt động gen

Nguyễn Minh Hằng

Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là: 

D tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giai đường lactozo

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
Đỗ Nguyễn Như Bình 30 tháng 5 2016 lúc 9:04

D

Bình luận (0)
Bảo Duy Cute
Bảo Duy Cute 12 tháng 6 2016 lúc 8:28

D. tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN