Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1.  A. kết thúc bằng Met
  2. B. bắt đầu bằng axit amin Met.
  3. C. bắt đầu bằng axit foocmin-Met
  4. D. bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.