Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Trần Đông

các từ khóa dùng để khai báo trong pascal

Ann Vũ
3 tháng 10 2018 lúc 16:21

program

uses

var

const

begin

end

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN