Bài 12 : Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

ân

Hãy nêu điểm giống nhau và khác nhau của con sông hoàng hà và sông trường giang.

Vì sao hai con sông đó có chế độ nước khác nhau?

Duyên Kuti
9 tháng 12 2017 lúc 5:47

a) Giống nhau:

Đều là hai sông lớn của Trung Quốc, bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng ở phía tây chảy về phía đông rồi đổ ra biển. Ở hạ lưu đều bồi đắp thành những đồng bằng rộng, màu mỡ. Nguồn cung cấp nước đều do băng tuyết tan và mưa gió vào mùa hạ. Hai sông đều có lũ lớn vào cuối mùa hạ, đầu thu và cạn vào đông xuân.

b) Khác nhau:

Sông Trường Giang: Có độ dài lớn hơn sông Hoàng Hà, đố nước ra biển Hoa Đông, bồi đắp lên đồng bằng Hoa Trung. Sông Hoàng Hà: Ngắn hơn và đổ nước ra biển Hoàng Hải, bồi đắp lên đồng bằng Hoa Bắc. Sông Hoàng Hà có chế độ nước thất thường, trước đây vào mùa hạ hay có lũ lụt gây thiệt hại cho mùa màng và nhân dân. Hai con sông có chế độ nước khác nhau: Sông Hoàng Hà có chế độ nước thất thường vì chảy qua các vùng khí hậu khác nhau.Về mùa đông,lưu lượng nước rất nhỏ nhưng đến mùa hạ,lưu lượng nước rất lớn do lượng băng tuyết tan ở thượng nguồn và mưa gió mùa hạ lưu nên thường xảy ra lũ lụt lớn. Sông trường giang có chế đọ nước tương đối điều hòa vì ở trung và hạ lưu sông chảy qua phần phía nam Trung Quốc với khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.Về mùa hạ mưa nhiều,mưa do hoạt động của khí xoáy, lưu lượng nước thời kì lũ lớn nhất so với thời kì cạn chênh lệch nhau khoảng 3 lần(trong khi đó,sông Hoàng Hà gấp tới 88 lần).
Bình luận (0)
Đỗ Gia Ngọc
9 tháng 12 2017 lúc 11:42

- Giống : đều bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông rồi đổ ra biển Hoàng Hải và Hoa Đông. Ở hạ lưu, các sông bồi đắp thành những đồng bằng rộng, màu mỡ. Nguồn cung cấp nước của hai sông đều do băng tuyết tan và mưa gió vào mùa hạ. Các sông có lũ lớn vào mùa hạ, đầu thu và cạn vào đông xuân.

- Khác: Hoàng Hà có chế độ nước thất thường, vào mùa hạ hay có lũ lớn gây thiệt hại cho mùa màng và đời sống nhân dân, Trường Giang có chế độ nước ổn định.

- Khác nhau là vì do 2 sông chảy qua các dạng địa hình khác nhau ( mình tự suy nghĩ ra nha, không chắc)

chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
10 tháng 12 2017 lúc 10:35

a) Giống nhau:

Đều là hai sông lớn của Trung Quốc, bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng ở phía tây chảy về phía đông rồi đổ ra biển.Ở hạ lưu đều bồi đắp thành những đồng bằng rộng, màu mỡ.Nguồn cung cấp nước đều do băng tuyết tan và mưa gió vào mùa hạ.Hai sông đều có lũ lớn vào cuối mùa hạ, đầu thu và cạn vào đông xuân.

b) Khác nhau:

Sông Trường Giang: Có độ dài lớn hơn sông Hoàng Hà, đố nước ra biển Hoa Đông, bồi đắp lên đồng bằng Hoa Trung.Sông Hoàng Hà: Ngắn hơn và đổ nước ra biển Hoàng Hải, bồi đắp lên đồng bằng Hoa Bắc. Sông Hoàng Hà có chế độ nước thất thường, trước đây vào mùa hạ hay có lũ lụt gây thiệt hại cho mùa màng và nhân dân.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN