Câu hỏi của Đoàn Thị Hồng Vân - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Kích thích phát triển nang trứng.
  2. b/ Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.
  3. c/ Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.
  4. d/ Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.         
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.