Ôn tập cuối năm phần hình học

Lê Thành Vinh

cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), trung tuyến AM, đường cao AH. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. 1/ Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ? 2/ Gọi I là điểm đối xứng của A qua BC. Chứng minh : BC // ID 3/ Chứng minh : tứ giác BIDC là hình thang cân 4/ Vẽ HE vuông góc với AB tại E , HF vuông góc với AC tại F. Chứng minh : AM vuông góc với EF

Quang Nhân
Quang Nhân 8 tháng 12 2017 lúc 20:25

Hình tự vẽ nha bạn

a)Xét tứ giác ABDC : AM = MD ; BM = MC =>Tứ giác ABDC là hình bình hành Mà góc BAC = 90 = >Tứ giác ABDC là hcn b)Xét tam giác AID : AH= HI ; AM = MD (gt) => HM song song ID ( đường tb) =>tứ giác BIDC la ht AC la trung truc AI = > tam giac ABI can tai B => AB = BI ma AB = DC ( ABDC la hcn )=> BI = DC hay BIDC la hinh thang can c) Ta có góc ACB = góc AHM = góc AEF góc BAM = góc ABM mà góc ABM + góc ACM = 90 => góc AEF + góc BAM = 90 độ hay AM vuông góc EF ( đpcm)

Chúc bạn học tốt thanghoa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN