Bài 12. Độ to của âm

>Miu My<

Câu hỏi bài Độ to của âm:

Tại sao tai người già lại nghe kém hơn tai người trẻ?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN