Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

hoàng thị cẩm ly

FeSO4 + KMnO4 tạo thành gì vậy ạ?

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 8 tháng 12 2017 lúc 15:38

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 -> 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 8 tháng 12 2017 lúc 21:22

18FeSO4 + 6KMnO4 + 12H2O = 6MnO2 + 5Fe2(SO4)3 + 8Fe(OH)3 + 3K2SO4

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN