Bài 18-19. Tuần hoàn máu

Nguyễn Minh Hằng

Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Cô gái đến từ tương lai
Cô gái đến từ tương lai 28 tháng 5 2016 lúc 9:00

a đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN