Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn.  
  2. b/ Dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt
  3. c/ Nhai thức ăn trước khi nuốt
  4. d/ Chỉ nuốt thức ăn
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.