Phép nhân và phép chia các đa thức

Phan Nhị

Tìm dư f(x)= x61+x37+x13+x5+x+1 cho g(x)=x2-1

f(x)=x43cho g(x)=x2+1

f(x)=x41cho g(x)=x2+1

DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG
DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG 2 tháng 12 2017 lúc 15:27

Gọi thương là Q(x)

Gọi R là ax+b

\(\Rightarrow F\left(x\right)=Q\left(x\right).\left(x^2-1\right)+ax+b\)

Ta có hệ phương trình .

\(\left\{{}\begin{matrix}P\left(1\right)=a+b=6\\P\left(-1\right)=-a+b=-4\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=5\\b=1\end{matrix}\right.\)

Vậy đa thức dư là : 5x+1

Bình luận (0)
Trần Quốc Lộc
Trần Quốc Lộc 3 tháng 12 2017 lúc 12:58

Phép nhân và phép chia các đa thức

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Loading...