Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Nguyễn Thế Phúc Anh

Cho a,b,c la cac so nguyen khac 0 thoa man:\(\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)^2=\dfrac{1}{a^2}\dfrac{1}{b^2}\dfrac{1}{c^2}\)

CM a3+b3+c3 chia het cho 3

Goku Untral Instict
Goku Untral Instict 1 tháng 12 2017 lúc 22:15

Chỗ giả thiết vế phải có đúng ko vậy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...