Diện tích tam giác

Nguyễn Thảo Hân

Cho hình chữ nhật ABCD , E là điểm tùy ý trên AB . Chứng minh SABCD = 2SEDC


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN